vrijdag 27 april 2012

Voorlezen, samen leren....en een tattoo

Juf Ati leest in de groep van juf Cora en juf José al een aantal maanden wekelijks voor. Dit is vanuit de bibliotheek geregeld om het voorlezen bij de kinderen te stimuleren. Bij juf Gea leest de vader van Christoffer aan een klein groepje voor. Prima voor de woordenschat en natuurlijk heerlijk even extra aandacht! We zijn in de klas veel met taal en letters bezig. Er is bv in de klas ook een  " de bijna-groep-3-hoek". Daar ligt nu materiaal om woorden mee te maken , na te leggen of te timmeren! Later wordt dat dan weer een rekenhoek of een schrijfhoek.

de-bijna-groep-3-hoek


 Samen  op de mat een prachtig bouwwerk maken vereist goed overleg en samenwerking.
 Dan kom je ook tot een mooi resultaat!


samenwerking tussen de onderbouw en bovenbouw.
Beau maakte bij de kleuters een heuse tattoo; ze stonden in de rij voor haar prachtige plaatjes!!
werken over Koninginnedag


Koninginnedag was een week lang het onderwep in de groep van Juf Cora en juf José.
Groep 2 kreeg een weektaak hierover : zij moesten  in deze week 4 opdrachten maken en wie wilde mocht er ook 5 doen! Aan de plaktafel gingen de kinderen de gouden koets knippen en plakken met achter het raampje koningin Beatrix.
Op de kralenplanken verschenen mooie kralenwerken met oa de koets, vlag, kasteel, kroon.
 Er werden vlaggen geschilderd, woorden geschreven en in de bouwhoek was de opdracht om een kasteel te bouwen en daarna de plattegrond daarvan erbij te tekenen.
Wat is er goed gewerkt aan alle opdrachten ! Alle weektaken waren op vrijdag af!
Ook is er gerekend in de kring met geld. Op het kleed, wat juf had neergelegd in de kring ,werden allemaal spulletjes verkocht; zo leerden we cijfers herkennen, tellen en moest er ook betaald worden met genoeg euro! In het speelhuis werd er dan ook druk "rommelmarktje" gespeeld door de kinderen.
In de bouwhoek verrezen prachtige kastelen waar ook de plattegronden zorgvuldig van werden getekend.


kunst en lieve woordjes

In de groepen zijn we aan de slag gegaan met lieve woorden bedenken voor elkaar en het maken van een gedicht bij een schilderij. Van de kunstuitleen krijgt de school  af en toe een kunstwerk te leen. Bij juf Gea hebben de kinderen met elkaar een gedicht bedacht bij het kunstwerk. Zelf maakten de kleuters een tekening bij het gedicht. Kunstenaars in de dop!!